Meaning of makapagula

makapagula

Cebuano

v. have an orgasm