Meaning of makahatag og kapiskay sa lawas

makahatag og kapiskay sa lawas

Cebuano

wholesome