Meaning of magsasamok

magsasamok

Cebuano

demagogue