Meaning of madungganong pagdawat

madungganong pagdawat

Cebuano

n. reception