Meaning of maanyag sa retrato kun hulagway

maanyag sa retrato kun hulagway

Cebuano

photogenic