Meaning of luwat

luwat

Cebuano

abdicate


luwat

Cebuano

quit


luwat

Cebuano

v. 1. quit a job. Muaplay ku sa trabáhu nga ímung giluwatan, I’ll apply for the job you quit; 2. accidentally let go of something Hiluwatan níya ang mga plátu nga íyang gidala, She accidentally let go of the plates; 3. let out, cause to come out from within. Nakaluwat siyag usa ka makahulugánung pahiyum, She gave forth a meaningful smile. Way usa ka púlung nga miluwat (naluwat) sa íyang bàbà, Not a single word came out of his mouth; 3a. issue a press release, communiqué. Mau ni ang balità nga giluwatan sa imbaháda, This is the news issued by the embassy; 3b. issue for a purpose. Miluwat ug kasugúan ang Prisidinti sa pagpadakup sa mga Huks, The President gave out orders to capture the Huks.


luwat

Cebuano

v. climb up and over something elevated and come down to the other side. Miluwat siyag tulu ka bungtud paingun nganhi, He passed over three hills to get here. Luwatun sa bátà nang mubù mung abatan, The baby will climb over that low railing of yours.


luwat

Cebuano

too, also (dialectal).