Meaning of lup-ug

lup-ug

Cebuano

v. slump down to one’s feet. Nadismáyu siya ug nalup-ug (milup-ug) sa yútà, She fainted and slumped to the ground. Dihà ra hibuntagi ang hubug sa íyang gilup-úgan, Morning found the drunk lying where he had fallen.