Meaning of luntud

luntud

Cebuano

v. for two things of about the same size to lie atop one another, cause them to do so. Dì ka makaluntud ug libru sa Bibliya, You can’t put a book on top of the Bible. Nagluntud silag higdà sa gip-ut kaáyung bangkù, They lay on top of one another on the narrow bench. Luntúra nang duha ka malíta, Put those two suitcases on top of one another. luntudluntud v. pile up, be piled up. Nagluntudluntud ang mga sáku sa bugas, Sacks of rice are piled up.