Meaning of lugdat

lugdat

Cebuano

v. for the eyes to bulge. Milugdat ang íyang mata sa katingála, Her eyes bulged with surprise. Gwápa untà apan naglugdat lang ang mata, She looks pretty but she has bulging eyes.