Meaning of lugamak, lugámak

lugamak, lugámak

Cebuano

v. fall with a crash, be thrown down with force. Mulugamak ka giyud ug mahugnù nang ímung gitungtúngan, You will fall with a crash if that thing you are standing on collapses. Gilugamakan (gipalugamakan) ang mga búlak sa mga inibut nga sagbut, They threw the uprooted weeds with force on top of the flowers. Nalugamakan (nalugmakan) ku sa íyang kasábà, I received the brunt of his scoldings. Ímu man nang ilugamak (ipalugamak) ang ímung láwas bísag ása, You throw yourself down anywhere; n. sounds of something falling with a crash. (→) rush headlong into something Nalugamak siya sa usa ka byúda nga way kwarta, He rushed into marriage with a penniless widow. -in- see lugámak, n.