Meaning of lugabung

lugabung

Cebuano

v. make a thumping sound. Naglugabung ang mga lamísa ug síya nga gipatíran sa mga hubug, The chairs and tables made a thumping sound as the drunken men kicked them.