Meaning of lúad

lúad

Cebuano

v. 1. be uprooted and fall on its side, uproot something Bagyu Ámi ang naglúad ánang kasya, Typhoon Amy felled that acacia tree. Nalúad ang pusti nga naagian sa bahà, The post was uprooted when the flood went through it. 2. for brothers to marry sisters. Gilúad sa mga Plánas ang mga Bakalan, The Planas brothers married the Bacalan sisters.