Meaning of likup, líkup

likup, líkup

Cebuano

v. surround, enclose. Ang mga kaáway milíkup sa ílang kampu, The enemies surrounded their camp. Daghang mistiryu ang naglikup niíning hitabúa, The event is shrouded in mystery. Likpa (likupa, palikpi) ug kural ang balay, Build a fence around the house. (→) n. distance or measurement around something ka-an, pa- n. surroundings, environs.