Meaning of libákag

libákag

Cebuano

v. stand up on its ends. Mulibákag ang ákung balhíbu kung makadungug kug irù nga mag-ulang, My hair stands on end whenever I hear a dog howling. Milibákag ang ákung dalunggan sa pagkadungug ku sa íyang ísug nga sinultihan, My ears perked up when I heard her commanding voice.