Meaning of lente sa mga mata

lente sa mga mata

Cebuano

binoculars