Meaning of lang-ug

lang-ug

Cebuano

a. having the putrid smell of severe halitosis. Lang-ug ang bàbà ug bag-ung mata ug dì makapanutbras, A person that has just woke up has awful halitosis until he brushes his teeth; v. get a foul smell. Mulan-ug ang túbig sa bangà ug dílì kailísan, The water in the jar will turn foul if you don’t change it.