Meaning of lánap

lánap

Cebuano

v. overflow or flood an area. Ang karsáda nga gilanápan sa dágat napunù sa mga gapnud, The road that the sea had flooded is full of driftwood. Sa pagkusug sa ulan, gilanápan ang ámung sílung sa túbig, Because of the heavy rain, our basement was flooded with water.