Meaning of lampuay, lampúay

lampuay, lampĂșay

Cebuano

v. flow or spread beyond the limits. Milampuay ang Ă­yang tiyan sa katambuk, His stomach bulged from excess fat. Naglampuay ang sabaw sa panaksan (ang panaksan sa sabaw), The soup spilled over the edge of the bowl.