Meaning of lakun

lakun

Cebuano

v. coil something Lakunun (laknun) únà nang písì úsà hipúsa, The rope should be coiled before you store it; n. a coil. Usa ka lakun alambri, A coil of wire.