Meaning of lagdù

lagdù

Cebuano

n. droplets. Gagmayng lagdù nga namilit sa kadahúnan, Small droplets that stuck to the leaves; v. form droplets, fall in droplets. Milagdù ang ákung mga lúhà sa ákung kaapíngan, My tears formed droplets on my cheeks.