Meaning of lag-ab

lag-ab

Cebuano

v. drink in large gulps, drink greedily. Adtu na pud sa tubaan. Paglag-ab na pud didtu, Go on to the drinking stand. Swig your toddy. Ug lag-ábun nímu ang sabaw, dì na hisalinan ang uban, If you gulp all of the soup down, there won’t be any left for the others; n. gulp. Sa usa ka lag-ab nahurut níya ang usa ka básu, He drank up the glassful in one gulp.


lag-ab

Cebuano

a. having spaces in between. Lag-ab ang pagkasalug sa balay, The flooring was put in with spaces between the floor boards; v. 1. get spaces between. Naglag-ab ang kamaisan kay daghan ang wà muturuk, The corn plants came up far apart because so many failed to germinate. Nalag-aban ang ámung baul sa karsáda, The road divided our field; 2. destroy a large portion of something, remove a large chunk out of. Ang bagyung Naring milag-ab sa ámung kalubihan, Typhoon Naring destroyed a large number of our coconut plants. Gilag-ában ug dakù ang kík, A big part was taken off the cake; n. amount taken off.


lag-ab

Cebuano

v. belch, burp. Milag-ab siya sa kabusug, He burped because he was full. Dílì makatulug ang bátà ug dílì makalag-ab, The child can’t go to sleep unless he burps.