Meaning of kuyákiw

kuyákiw

Cebuano

v. wag back and forth. Mikuyákiw ang íkug ni Bantay pagkakità nákù, Rover wagged his tail when he saw me. Ang putul nga íkug sa tikì nagkuyákiw sa salug, The severed part of the lizard’s tail wriggled on the floor.