Meaning of kuupirar

kuupirar

Cebuano

v. cooperate, do something to facilitate the accomplishment. Mikuupirar ang mga ginikánan sa pagpamaligyà sa tíkit, The parents cooperated with their children helping them sell tickets. Mabungkag ang punduk ug dì mukuupirar ang tanan, The group will be dissolved if everybody doesn’t cooperate. kuupirasiyun n. cooperation.