Meaning of kunhud

kunhud

Cebuano

v. reduce, diminish. Mukunhud ang prisyu sa bugas kun ting-ani, The price of rice goes down during the harvest season. Adúnay baláud nga nagkunhud sa gidaghanun sa mga mulangyaw gawas sa násud, There’s a law lowering the number of those who may go abroad. Kining tambála makakunhud (makapakunhud) sa prisiyun, This medicine can lower blood pressure. Ikunhud (kunhúran) ang swildu kun hínay ang trabáhu, The wages are reduced if business is slow. see also túbù.