Meaning of kuláput

kuláput

Cebuano

v. 1. twine around something Putla nang kalabásà nga nagkuláput sa kapáyas, Cut down the squash that is entwined around the papaya tree. Ikuláput ang ímung buktun sa ákung líug, Twine your arm around my neck; 2. cling to something by twining something long around it. Ungguy nga nagkulaput (nanguláput) sa sanga, A monkey clinging to the branch.