Meaning of kuko sa mananap

kuko sa mananap

Cebuano

n. clawkuko sa mananap

Cebuano

n. hoof


kuko sa mananap

Cebuano

n. paw