Meaning of kinutlo gikan sa tagsulat kun mamumulong

kinutlo gikan sa tagsulat kun mamumulong

Cebuano

quotation