Meaning of kimùkímù

kimùkímù

Cebuano

v. for flesh to quiver, shiver. Mukimùkímù (mangimùkímù) ang átung unud basta tugnaw, Our flesh quivers if it’s cold. Magkimùkimù ang unud sa kabáyù nga isugba, Horse flesh appears to twitch when it’s put over the coals.