Meaning of kayangkayang

kayangkayang

Cebuano

v. fall on one’s back tottering and grasping the air with the limbs. Nagkayangkayang siyang natikalbung sa kanal, He fell backwards into the ditch, waving his arms wildly.