Meaning of kasayon

kasayon

Cebuano

facilitykasayon

Cebuano

n. ease