Meaning of karyáda

karyáda

Cebuano

v. transport things with animals or people. Nagkaryáda mi ug bála sa kaniyun ngadtu sa panggubátan, We hauled artillery shells to the front. Nalúya ang kabáyù kay usa na ka simánang gikaryáda, Our horse is weakened because it was used to haul things for the whole week; n. action of hauling. Sa maung gidaghanun sa mais ang karyáda mulungtad ug duha ka adlaw, With that much corn, the hauling will take two days. paN- v. engage in a hauling business. karyadahan n. vehicle used for transporting. kinaryadáhan n. money earned in hauling.