Meaning of kartutsu

kartutsu

Cebuano

see karatsutsu.