Meaning of karabaw

karabaw

Cebuano

see kalabaw.


karabaw

Cebuano

expression of slight annoyance. Karabaw. Sakit sa ákung tiil, Damn! That hurt! Karabaw. Kadúgay adtung ákung gisúgù, Damn! What could be taking him so long?