Meaning of kalig-unan sa bayad

kalig-unan sa bayad

Cebuano

voucher