Meaning of kabtangan gikan sa laing nasud

kabtangan gikan sa laing nasud

Cebuano

n. import