Meaning of iyang kaugalingon (babaye)

iyang kaugalingon (babaye)

Cebuano

n. herself