Meaning of ispanta

ispanta

Cebuano

v. prevent something from happening, someone from doing something Ang pinaangkan miispanta sa kasal sa nakapaanak níya, The wedding was stopped by the woman whom the groom had made pregnant. Naispanta sa bakúna ang pagkaylap sa buti, Vaccination kept the smallpox from spreading.