Meaning of hiyas sa kabuotan kaligdong

hiyas sa kabuotan kaligdong

Cebuano

n. virtue