Meaning of hikut

hikut

Cebuano

see higut.hikut

Cebuano

a. 1. slant-eyed. Hikut ug mga mata ang kasagáran sa mga Hapun, Japanese are usually slant-eyed; 2. Japanese. Ang mga ayruplánung hikut, Japanese airplanes; v. be, become slant-eyed.