Meaning of hikùhíkù

hikùhíkù

Cebuano

v. 1. rock, shake with laughter, dancing. Naghikùhíkù siya pagkinatáwa, She rocked back and forth with laughter. Maáyu kaáyu siyang muhikùhíkù sa láwas samtang nagsáyaw, She swayed her body beautifully as she danced; 2. see hiklùhiklù.