Meaning of hiklin, hikling

hiklin, hikling

Cebuano

v. 1. put something aside and out of the way, step aside. Ang mga napárut mihikling lang sa daplin, The losers stepped aside. Ihiklin ang síya sa iskína, Put this chair away in the corner; 2. take refuge, hide. Swirting nakahiklin siya luyu sa káhuy, Luckily he was able to hide behind the tree; 3. save, set aside. Maghiklin tag kwarta pára sa átung katigulangun, We should set aside some amount for our old age. Dúna siyay gihikling nga pagkáun pára nímu, She has put some food aside for you; 4. transfer one’s residence to escape something Mihiklin mi pagkasúnug sa ámung balay, We moved away when our house burnt down.