Meaning of hamlig, hamlug

hamlig, hamlug

Cebuano

a. damp and moist; v. 1. become damp and moist. Nahamug ang panaptun nga gipabuntagan sa gawas, The cloth that was left outside overnight got wet; 2. moisten by sprinkling. Ang pila ka lugas nga ulan ígù lang mihamug (naghamug) sa yútà, The few drops of rain just barely moistened the earth; n. action of moistening.