Meaning of hamlag

hamlag

Cebuano

v. jump playfully on someone or on one another. Natumba ang usa ka bátang gihamlágan (gihamlag) sa usa, One of the children fell when the other jumped on him. (→) v. lunge at in an attack. Ug hamlagan (hamlagun) ka sa irù, ayaw ug dágan, If a dog lunges at you, don’t run.