Meaning of gantsilyu

gantsilyu

Cebuano

see gansilyu.