Meaning of ekonomiya

ekonomiya

Cebuano

economics