Meaning of dulhug

dulhug

Cebuano

v. go, bring something downwards. Sukad dinhi nagdulhug ang dálan, From here on the road goes downhill. Duna kuy dulhúgun sa syudad, I have something to go down to get in the city. Idulhug (ipadulhug) ang mga pruduktu sa mirkádu, Bring the crops down to the market. Gidulhug (gipadulhug) níya ang íyang panan-aw gíkan sa úlu ngadtu sa tiil, He let his gaze move over her from her head to her feet.