Meaning of dulang inamang

dulang inamang

Cebuano

pantomime