Meaning of duay-ay

duay-ay

Cebuano

v. for the head to hang limp. Nagduay-ay ang úlu sa manuk pagkaigù sa bulang, The cock’s head hung limp after it was struck with the gaff.