Meaning of diskaril

diskaril

Cebuano

v. 1. derail, be derailed. Mga tulisan ang nagdiskaril sa trín, The bandits derailed the train. Mudiskaril (madiskaril) ang trín, The train will be derailed; 2. faint (colloquial). Nadiskaril siya pagkakità sa kalag, She fainted when she saw the ghost.