Meaning of dis-ug

dis-ug

Cebuano

v. 1. move over, upward, or ahead; cause something to do so. Midis-ug (nadis-ug) siya sa ngilit sa katri samtang natúlug, He moved to the edge of the bed as he slept; 2. improve, reach a higher level. Dakù siyag tingúhà nga mudis-ug ang íyang kahimtang, He had a strong desire to improve his situation.